SWEDESD

UNESCO Global Action Programme on ESD (GAP)

Unesco har tagit initiativ till Global Action Programme on ESD (GAP) - en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling. Syftet med GAP är att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling.

GAP har för avsikt att driva framåt, skala samt konkretisera arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling i respektive länder.

Programmet anger fem prioriterade handlingsområden som bland annat Sverige har förbundit sig att arbeta med:

  1. policyutveckling - utveckling och integration av styrdokument för utbildning och lärande för hållbar utveckling på alla myndighetsnivåer
  2. lärandemiljöer - att institutionalisera hållbarhet inom formell och informell lärande och utbildning
  3. lärare och utbildare - utbildning och kapacitetsutveckling 
  4. ungdomar - stärka, mobilisera och synliggöra deras nyckelroll
  5. lokala samhällen och kommuner - medborgardrivna program för utbildning för hållbar utveckling

En viktig mekanism i arbetet är de fem GAP-nätverk som Unesco bildat inom respektive handlingsområde. Nätverken syftar till att skapa synergier mellan insatser och aktiviteter samt att verka som katalysator för andra aktörer.

Läs mer om programmet på unesco.org

GAP i Sverige

Från den 1 januari 2016 är Swedesd med regeringens mandat koordinator för GAP i Sverige. Vårt uppdrag är att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser till 2019.

I april 2016 kallade Swedesd 100 aktörer och organisationer till en nationell workshop i Uppsala för att tillsammans definiera gemensamma övergripande mål för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Resultaten från mötet har publicerats i en rapport (pdf) och inkluderats i Underlag till nationell handlingsplan för policyarbetet med hållbarhetsmålen 4 och 4.7 – utbildning och lärande för hållbar utveckling, som Swedesd sände till regeringen i juni 2016.

Kontakt: Stefan Bengtsson, stefan.bengtsson@swedesd.uu.se
Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se

GAP internationellt

Som nyckelpartner inom GAP koordinerar Swedesd från 2015 GAP-nätverk 3 för aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare.

Inom ramen för GAP samverkar vi med lärosäten, organisationer och myndigheter för att bygga kapacitet inom lärarutbildningar i länder i södra Afrika och sydöstra Asien. Som ett stöd i arbetet driver Swedesd tillsammans med Rhodes University, Sydafrika forskningsprojektet ReSolve kring skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Kontakt: Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se, David Kronlid, david.kronlid@swedesd.uu.se

Bridging the GAP 2016

Förra året arrangerade vi tillsammans med partners den första internationella GAP-konferensen i Sverige. "Bridging the GAP - Educators and Trainers" ägde rum vid Uppsala universitet - Campus Gotland och samlade över 140 deltagare från lärosäten, myndigheter och FN-organisationer världen över för att dela erfarenheter av lärarutbildning och diskutera utmaningar och nödvändiga förändringar inom utbildning för hållbar utveckling.
Som en del av konferensen stod Swedesd värd för the 9th Biennial Meeting of the International Network of Teacher Education Institutions (INTEI).

Resultaten från konferensen presenteras i rapporten nedan som innehåller rekommendationer för hur lärande och utbildning kan bidra till att nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Visby Recommendations for enhancing ESD in Teacher Education

Agenda 2030: SDG 4.7
UNESCO GAP on ESD Action Area 3

Ladda ned rapporten (pdf)