Swedesd Akademi

Vår utbildning inom kunskapsområdet lärande för hållbar utveckling.

Lärandelabb för hållbar utveckling

ESD Learning Lab

Campus Gotland ESD Learning Lab är en arena för utveckling av utbildning och samverkan under ledning av Swedesd. Här testas nya lärandeformer för att höja kvaliteten i utbildning och forskning och stärka Campus Gotland som hållbarhetsmiljö och resurs för hela regionen. 

Till ESD Learning Lab