SWEDESD

Swedesd Akademi

Forskning, utbildning och seminarier inom kunskapsområdet lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Utbildning: Att leda samverkan

Vår tids hållbarhetsutmaningar är komplexa, gränsöverskridande och präglas ofta av kännbara målkonflikter. Swedesd erbjuder utbildning i processdesign och facilitering för dig som behöver hantera komplicerade samhällsproblem och som arbetar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. Läs mer

Forskningsseminarium

För att stimulera arbetet med utbildning för hållbar utveckling och stödja dialog inom nordisk forskningsnätverk inom miljö- och hållbarhetshetsutbildning. Läs mer

Skolprogram

I samarbete med Nobelmuseet i Stockholm har Swedesd utvecklat skolprogrammet En hållbar framtid. Här får högstadie- och gymnasieelever en inblick i hållbarhetsfrågorna och möjlighet att diskutera dessa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. www.nobelcenter.se