Sustainability Talks vid Campus Gotland

Sustainability Talks är en öppen seminarieserie som arrangeras vid Campus Gotland i syfte att koppla samman utbildning och forskning med de globala hållbarhetsmålen och för att lära över ämnesgränserna. Gästföreläsningar varvas med att studenterna själva ges möjlighet att presentera sina arbeten.

Seminarieserien är ett samarbetsprojekt mellan personer verksamma vid olika instutitioner vid Campus Gotland och syftar till att skapa en tvärvetenskaplig miljö och mötesplats för öppna diskussioner kring vår tids hållbarhetsfrågor. En huvudmålsättning är att öka medvetenheten i en lokal kontext på Gotland.

Seminariet är öppet för alla. För information om kommande seminarier, anmäl dig till vår medlemslista eller kontakta oss på info@swedesd.uu.se

Sustainability Talks e-postlista

Sustainability Talks skrivretreat 2019

Uppsala universitet har i vår avsatt medel för 10 stipendier till Sustainability Talks Writing Retreat den 7 till 14 april 2019 i Visby. Stipendierna är särskilt framtagna för talangfulla doktorander verksamma inom hållbarhetsområdet som genom sitt arbete brinner för att tackla vår tids viktigaste utmaningar.

Som stipendiat får du här möjlighet att träffa andra engagerade forskarstudenter och fokusera på ditt arbetet vid egen skrivplats på Campus Gotland. I stipendiet ingår även resa och logi. Under veckan kommer du att få presentera din forskning vid ett Sustainability Talks.

Ansökan inkluderar en kort beskrivning av ditt pågåede forskningsarbete (max 500 ord) och ditt CV (max 2 sidor) som skickas till jenny.helin@fek.uu.se senast den 15 januari 2019.

Sustainability Talks Scholarships for writing Spring 2019 (pdf)

Tidigare seminarier och inspelningar

To imagine global change - beyond thought and through emotion

7 december 2018 |  Vår kollektiva existens står inför stora utmaningar. Hur kan vi inspirera och inspireras till att agera och ställa frågor på nya sätt i en värld som behöver nya och kreativa förhållningsätt och metoder? Vanessa de Oliveira Andreotti, University of British Columbia, Canada.

Till inspelningen


Shojin Cuisine and Food design

23 oktober 2018 | Den buddistiska stjärnkocken Toshio Tanahashi delar med sig av sina erfarenheter av den vegetariska kokkonsten Shojin ryori.


Towards renewable energy

26 september 2018 | Karin Edberg, doktorsexamen i sociologi vid Södertörns högskola med inriktning mot energiutmaningar, och Nermina Saracevic, före detta masterstudent vid Campus Gotland med fokus på vindkraft samt vinnare av Global Swede 2018, berättar om sina arbeten och vägar mot hållbar energi.


Sustainability Symposium 2018

1 juni 2018 | Studenter från magisterprogrammet i hållbart företagande och ledning presenterar sina uppsatser.


Sustainability Talks skrivretreat

9-14 april 2018 | Inbjudna doktorander inom hållbar utveckling bjuds in till skrivretreat och kunskapsutbyte på Campus Gotland.


Climate change - a perfect moral storm? 

7 februari 2018 | Hur kan vi relatera till och bidra till lösningar på vår tids största sociala och miljömässiga utmaningar? Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

Till inspelningen

Folke Tersman, professor i praktisk filosofi vid filosofiska institutionen vid Uppsala universitet.

Till inspelningen


Filmseminarium The Venice Syndrome

8 november 2017 | Dokumentären skildrar det ökande fenomenet massturism i populära städer och är särskilt relevant för Visby som nu satsar på kryssningsturism. Diskussion efteråt med studenter, lärare, och lokalbor om kulturarv, bevarande och massturismens effekter.

Trailer


What does water mean to us?

20 september 2017 | Anna E Weiser har arbetat med ett projekt tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland där hon spelat in och fotograferat åar och vattendrag för att utforska kopplingen mellan människor och vatten som resurs. David O. Kronlid, Swedesd, berättar om ett pågående forskningsprojekt som belyser kunskapsluckan som uppstår inom organisationer och institutioner när man tvingas hantera hållbarhetsfrågor, exempelvis vattenbrist.


Sustainability Symposium 2017 

2 juni 2017 | Studenter från över tio länder inom Magisterprogram i hållbart företagande och ledning vid Campus Gotland presenterar sina uppsatser inom en mängd olika områden, bland annat kring vattensituationen på Gotland, om lokalt näringslivs hantering av hållbarhetsfrågor, sociala innovationer, hållbar livsmedelproduktion mm.

Till inspelningen


Accelerating towards Paris: how informed hope & action can Trump despair

22 februari 2017 | Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap.

Till inspelningen


The battle of sustainability will be won or lost in cities

6 november 2016 | Thomas Elmqvist, Professor vid Stockholm Resilience Centre deltog i FN:s konferens om hållbar stadsutveckling Habitat III där den nya agendan New Urban Agenda (NUA) som ska sätta politiskt fokus på hållbarhetsfrågor kopplat till urbaniseringen de kommande 20 åren antogs. Seminariet är en unik möjlighet att få insyn i arbetet med hållbar stadsutveckling på lokal, regional och global nivå.

Till inspelningen


On the roads towards greater responsibility. A critical approach to a sustainable lifestyle

14 september 2016 | Jesse Schrage, tidigare student, Uppsala universitet.

Do we aid by choosing fairtrade? 

Isabelle Guselin, tidigare student, Uppsala universitet.


Report from Paris: International cooperation and the challenge of climate change

27 januari 2016 | Doreen Stabinsky, professor i global miljöpolitik vid College of the Atlantic i Bar Harbor, Maine, USA och Uppsalas första gästprofessor i Climate Change Leadership på Niklas Zennströms klimatprofessur.

Till inspelningen