SWEDESD

Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU) som samlar medlemmar från utbildningssektorn, organisationer, företag och myndigheter.

Syftet är att engagera alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling och att kommunicera LHU med lokala och globala perspektiv. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och aktivt deltagande i den nationella och internationella debatten om LHU.

Som en del av Swedesd uppdrag att samordna  stimulera och följa upp lärande och hållbar utveckling i Sverige, stödjer vi LHU-nätverket genom att administrera ledningsgruppens digitala träffar, nyhetsbrev och kommunikation.

SWEDESD bidrar också till nätverkets årliga konferens som i höst arrangeras i Linköping 14-15 november med titeln "Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid". Årets tema fokuserar speciellt på lärande för hållbar utveckling i relation till Agenda 2030. Ansökan görs www.linkoping.se/lhu senast 27 oktober.

Du kan enkelt bli medlem i LHU-nätverket genom att fylla i medlemsformuläret. Vill du veta mer om arbetet eller har synpunkter och ideér för exempelvis nyhetsbrev. Vänligen kontakta lhunatverket@swedesd.uu.se
 

Ledningsgruppen 2017

Ann-Sofi Johansson, Linköpings kommun
Gitte Jutvik Guterstam, Klimatriksdagen, ansvarig för Nyhetsbrevet
Stefan Bengtsson, Swedesd
Lisen Vogt, Framtidsmuséet
Gittan Matsson, Falu kommun
Pia Linghede, Håll Sverige Rent
Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun
Germund Sellgren, WWF