SWEDESD

Nationella nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt nätverk för lärande för hållbar utveckling (LHU) som samlar medlemmar från utbildningssektorn, organisationer, företag och myndigheter.

Syftet är att engagera alla som är intresserade av lärande för hållbar utveckling och att kommunicera LHU med lokala och globala perspektiv. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och aktivt deltagande i den nationella och internationella debatten om LHU.

Varje år arrangerar LHU-nätverket även en nationell konferens inom området. 2017 hölls den i Linköping med titeln "Lust och engagemang – utbildning för en hållbar framtid" med fokus på lärande för hållbar utveckling i relation till Agenda 2030.

Du kan enkelt bli medlem i LHU-nätverket genom att fylla i medlemsformuläret. Vill du veta mer om arbetet eller har synpunkter och ideér för exempelvis nyhetsbrev. Vänligen kontakta lhunatverket@swedesd.uu.se
 

Ledningsgruppen 2017

Albert Askeljung, FN:s utvecklingsprogram UNDP
Stefan Bengtsson, Swedesd
Mathias Demetriades, Den Globala Skolan
Anna Ekblad, Lunds kommun
Ann-Sofi Johansson, Linköpings kommun
Gitte Jutvik Guterstam, Klimatriksdagen, ansvarig för Nyhetsbrevet
Pia Linghede, Håll Sverige Rent
Gittan Matsson, Falu kommun
Germund Sellgren, WWF
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Erika Åberg, Umeå kommun