SWEDESD

Nationell konferens i Uppsala om lärande, utbildning och Agenda 2030

2017-12-05

Den 8 februari 2018 arrangerar Swedesd i samarbete med Universitets- och högskolerådets verksamhet Den globala skolan en nationell konferens vid Uppsala universitet. Aktörer från hela utbildningsområdet bjuds in för att diskutera förslag på åtgärder som kan stärka utbildningens roll i genomförandet av Agenda 2030.

Agenda 2030-delegationen har på regeringens uppdrag tagit fram en nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030 - ”I riktning mot en hållbar välfärd”. Här lyfts lärande och utbildning som en central del i det svenska omställningsarbetet mot en hållbar framtid. Senast den 1 mars 2018 ska delegationen lämna in förslag till regeringen på kompletterande åtgärder.

Konferensen ”Lärande och utbildning för Agenda 2030” samlar viktiga aktörer i arbetet med Agenda 2030 och lärande för hållbar utveckling i Sverige, för att tillsammans dela kunskap och lyfta fram förslag till delegationen och regeringens arbete inom utbildningsområdet. Konferensen vänder sig till lärare och undervisande personal vid förskola, grundskola och gymnasium, aktörer inom civilsamhället, forskare och politiker samt nätverk och företrädare för regioner som satsar på utbildning för hållbar utveckling.

Konferensen är en del av Swedesd arbete som nationell fokalpunkt för Unescos handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP) och en uppföljning av ”Bridging the GAP” nationell workshop 2016.

Preliminärt program (pdf)

För mer information, kontakta anna.skoog@swedesd.uu.se

Fler nyheter