SWEDESD

Forskning och utveckling

Integrerade och kollaborativa forsknings- och utvecklingsprojekt för hållbar utveckling i Sverige och internationellt.

Swedesds forsknings- och utvecklingsprojekt ska vara tvärvetenskapliga, transdisciplinära, och globala och bidra till en långsiktigt hållbar regional, nationell och global samhällsutveckling. Tillsammans med våra partners arbetar vi med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare, samverkansprocesser kring komplexa hållbarhetsfrågor och skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

MIRACLE

Identifying new configurations for governance to reduce nutrient enrichment and flood risks in the Baltic Sea region. Read more

Re-Solve scaling research group

Theory, method and analytical development. Read more