Verktyg

Här presenterar vi verktyg och metoder utvecklade i samarbete med våra partnerorganisationer. De används inom flera av våra forsknings- och samverkansprojekt och erbjuds aktörer och organisationer verksamma inom utbildnings- och hållbarhetsområdet, bland annat genom Uppsala universitets uppdragsutbildningar.

Re-Solve

Ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala utbildning för hållbar utveckling.
Läs mer

The Inquiry Based Approach (IBA)

En arbetsmetod för att underlätta lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser.
Läs mer