Verktyg

Här presenteras verktyg och metoder som används inom Swedesd utbildningsprogram och projekt. De är utvecklade i samarbete med våra partnerorganisationer och erbjuds aktörer och organisationer som verkar inom utbildnings- och hållbarhetsområdet.

re-solve

Ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala utbildning för hållbar utveckling.
Läs mer

The Inquiry Based Approach (IBA)

IBA är ett arbetssätt för att underlätta lärande och samverkan över sektors- och professionsgränser.
Läs mer

Locally Relevant Themes (LORET)

LORET används som en mekanism för att undervisa om hållbarhetsfrågor på lokal nivå. Läs mer