UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD

Unesco Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) är en internationell satsning på lärande och utbildning för hållbar utveckling som pågått från 2015 till 2019. Syftet med GAP har varit att stödja FN's medlemsländer i att uppnå hållbarhetsmålen i Agenda 2030, genom att förbättra lärande och utbildning så att alla får möjlighet att tillgodose sig kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som gör det möjligt att bidra till en hållbar utveckling.

Ett uttalat fokus har varit att driva framåt, skala samt konkretisera arbetet med utbildning och lärande för hållbar utveckling i respektive länder. Läs mer

ESD for 2030

I november 2019 tog Unesco beslut om en uppföljare till GAP. Det nya ramverket 'Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs' (ESD for 2030) ska sjösättas vid en internationell konferens i Berlin 17-19 maj 2021. Tillsammans med bland andra svenska ambassaden i Berlin och Institut Futur, planerar Swedesd att arrangera ett sidoarrangemang med särskilt fokus på hur utbildning för hållbar utveckling kan bidra till ökad jämställdhet.

www.en.unesco.org/events/ESDfor2030

GAP i Sverige

Swedesd har med regeringens mandat varit koordinator för GAP i Sverige med uppdrag att samordna, stimulera och följa upp nationella insatser från 2016 till 2019 samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Swedesd koordinerings- och uppföljningsarbete har organiserats både med ett övergripande perspektiv på utveckling av lärande och utbildning för hållbar utveckling och ett fokus på de fem handlingsområdena inom GAP. Uppdraget har genomförts i samverkan med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk.

Utställare och deltagare vid nationella konferensen Bridging the GAP i Uppsala 2016. Foto: Swedesd

Under 2016 och 2018 har Swedesd tillsammans med partners arrangerat två nationella konferenser för aktörer inom hållbarhets- och utbildningsområdet. Tillsammans har vi definierat gemensamma och övergripande mål, samt presenterat konkreta förslag och åtgärder, för arbetet med utbildning för hållbar utveckling i Sverige.

Resultaten från mötena har integrerats i Underlag till regeringens handlingsplan för policyarbetet med hållbarhetsmålen 4 och 4.7 (utbildning och lärande för hållbar utveckling), och finns med i Agenda 2030-delegationens slutbetänkande med förslag för Sveriges fortsatta genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling.

Inom ramen för handlingsområdena inom GAP har Swedesd stöttat det nationella LHU- nätverket samt det kommunala Chefsnätverket Education for Sustainable Development - CESD. Under 2018 initierade vi den nationella kampanjen Månadens världsförbättrare tillsammans med partnerorganisationer runt om i landet. Kampanjen lyfte ungas betydelsefulla engagemang för en hållbar framtid med fokus på lärande.

Rapporter

Kontakt: Eva Friman, eva.friman@swedesd.uu.se

GAP internationellt

Som nyckelpartner inom GAP koordinerade Swedesd ett internationellt nätverk för aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare.

2016 arrangerade vi tillsammans med partners en internationell GAP-konferens vid Uppsala universitet - Campus Gotland. "Bridging the GAP - Educators and Trainers" samlade över 140 deltagare från lärosäten, myndigheter och FN-organisationer för att dela erfarenheter av lärarutbildning och diskutera utmaningar och nödvändiga förändringar inom utbildning för hållbar utveckling. Swedesd har även koordinerat Sustainability Starts with Teachers, ett flaggskeppsprogram inom GAP i syfte att bygga kapacitet bland lärare och lärarutbildare samt stödja förändringsarbete på instutionsnivå, samt projekt i Zimbabwe och Zambia.

Swedesd fortsätter samverkan med lärosäten, organisationer och myndigheter för att bygga kapacitet inom lärarutbildningar i länder i södra Afrika och sydöstra Asien. Som ett stöd i arbetet driver vi tillsammans med Rhodes University i Sydafrika forskningsprojektet Re-Solve kring skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling.

Rapporter:

Kontakt: Shepherd Urenje, shepherd.urenje@swedesd.uu.se