Engagemang är drivkraften och förändring är lösningen

Anna Sjögren, 22 år, projektledare Miljötinget 2018 Region Dalarna. Intressen: Måla, sjunga och skriva.

#månadensvärldsförbättrare

- Engagemang är det viktigaste vi har, utan det händer ingenting. Det spelar ingen roll hur viktigt någonting är om ingen är engagerad säger Anna Sjögren, månadens världsförbättrare.

Anna arbetar med att engagera ungdomar i miljö- och hållbarhetsfrågor som projektledare för Miljötinget, nordens största miljöevent av och för unga. Det är ett årligt samarbete mellan Region Dalarna och Region Gävleborg.

- Miljön är en viktig fråga för oss alla! Idag använder vi jordens resurser på ett ohållbart sätt. Varje dag tillverkas mycket som inte tas tillvara på, utan det slängs bara bort, säger Anna.

- Vi måste börja göra aktiva och medvetna val för att spara på jordens resurser. För att vi ska få till förändring behöver vi engagera fler och vägen dit går via kunskap. När vi får veta något som upprör oss, så föds viljan förändra - engagemang!

Anna är född och uppvuxen i Borlänge och hennes engagemang startade redan i tonåren. Det som drivit henne genom alla år är viljan att engagera människor och ilskan mot orättvisa. Hon har varit aktiv i olika ideella organisationer och hennes erfarenhet är att det finns en åldersdiskriminering i samhället, ungas åsikter tas inte på lika stort allvar.

- De unga kommer att leva kvar i den värld de äldre skapar, deras åsikter är precis lika viktiga om inte viktigare! På Miljötinget tas ungdomars åsikter på allvar. Där bildas nätverk mellan ungdomar så att de kan börja påverka tillsammans på riktigt! Jag uppmanar alla ungdomar att åka på Miljötinget 2018. Det är ett perfekt tillfälle att träffa vänner för livet men också få ägna sig åt att göra världen bättre.

För mer information om Miljötinget: miljotinget.se.

Text: Lisen Vogt & Heléne Ecström, 2047 Science Center
Foto: Heléne Ecström, 2047 Science Center

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.