För naturens skull behövs engagemang

Jack Burgos Johannesson (i mitten) tillsammans med de andra i hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan i Helsingborg. Foto: Nicolaiskolan

Månadens världsförbättrare i juni heter Jack Burgos Johannesson, tidigare elev vid Nicolaiskolan i Helsingborg. Hans engagemang i skolans hållbarhetsråd har bidragit till att nå de Globala målen för hållbar utveckling.

- För naturens skull behövs engagemang, säger Jack.

Jack har precis tagit studenten från Nicolaiskolan i Helsingborg, där han tillsammans med de andra eleverna i Nicolaiskolans hållbarhetsråd har drivit på skolans hållbarhetsarbete både i och utanför klassrummen. Med de Globala målen för hållbar utveckling som riktmärke har han varit en stark röst för såväl ekologisk som social hållbarhet i skolan. Jack brinner för rättvisa och allas lika värde och står gärna upp för naturen. Det har han alltid gjort.

- När jag var liten var jag en skräpnisse som plockade upp efter andra och sade till de som skräpade ner, berättar han med ett skratt. 

Det var hållbarhetssatsningen We Change och de Globala målen för hållbar utveckling som blev startskottet för Jacks engagemang på gymnasiet. Under Jacks tid i hållbarhetsrådet har mycket hänt. De har bland annat satsat på att minska matsvinnet i skolan genom att på olika sätt sprida information om konsekvenserna av att slänga mat. Som en del av denna satsning satte hållbarhetsrådet upp planscher med de Globala målen i matsalen.

- Jag tog själv mindre portioner och slängde mindre mat i och med detta, berättar han. Det gäller att få in ett miljöperspektiv på allt i skolan!

Hållbarhetsrådet på Nicolaiskolan har funnits ända sedan början av 2000-talet. Miljöfokuset på skolan har utmärkt sig och nått såväl andra skolor som politiker i Helsingborg. Med temadagar, kampanjer och studieresor har hållbarhetsrådet lyft aktuella frågor som rör miljö och hållbarhet. Engagemanget är stort och när skolan byggdes om och klimatförbättrades så fick även eleverna en fortbildning. I hållbarhetsrådet får alla vara med, både elever och lärare.

- Var och en av oss i hållbarhetsrådet sitter på så mycket kunskap. Jag vill att vi alla ska känna att vi vågar dela med oss av den, jag hade aldrig kunnat så mycket om miljö och vår omvärld om det inte vore för kompisarna i hållbarhetsrådet. Vi ökar medvetenheten hos resten av skolan och skapar intresse och engagemang. Medvetenheten är hög hos många, men vi vill komma ännu längre, säger Jack.

Jack drömmer om att i framtiden arbeta som musiklärare. Då ska han starta ett hållbarhetsråd. Han vill så ett hållbarhetsfrö hos människor.

- Den dagen jag är lärare hoppas jag att vi pratar om andra frågor än de vi pratar om nu, det måste ske en förändring snart för det här är inte hållbart. Det vi gör nu påverkar vår framtid. Ett hållbarhetsråd behövs på varje skola, vi vet att folk är oroliga för vår värld och det behövs en mötesplats för oss som vill förändra. Det skapar ringar på vattnet, säger Jack.

Hållbarhetsråd (Grön Flagg-råd) finns på alla Grön Flagg-skolor runtom i världen och de spelar en viktig roll i att driva hållbarhetsarbetet på skolan framåt. Rådet hjälper till att samordna och sprida information till alla klasser och till personal. De samlar också upp idéer och tankar om vad andra elever önskar jobba med på skolan. Rådet är ansvarigt för att ta fram en plan som innehåller minst tre utvecklingsområden kopplat till hållbarhet. Nicolaiskolan i Helsingborg har diplomeringen Grön Flagg sedan 2012 och har alltid utmärkt sig med kreativitet och ett stort engagemang.

Text: Johanna Sörensen och Pia Linghede, Håll Sverige Rent

#månadensvärldsförbättrare lyfter fram unga personer som med kraft arbetar för att förändra samhället i en hållbar riktning – med fokus på lärande. Initiativet är ett samarbete mellan en rad organisationer som verkar inom UNESCO Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD) i Sverige.