Co-creation workshops om pedagogisk utveckling för hållbarhet och transformativt lärande

Under våren kommer det att finnas möjlighet att delta i två Co-creation workshops om pedagogisk utveckling för hållbarhet och transformativt lärande.

Datum
Workshop 1:
20 mars 2024, 12:00-16:30, i Uppsala
Workshop 2: 5 juni 2024, 12:00-16:30, i Uppsala

Målgrupper

Workshopsen vänder sig till föreläsare, forskare och studenter med stort intresse för pedagogik med hållbarhetsfokus och som tillsammans med andra vill utforska nya sätt att utveckla sin undervisning och lärande samt samskapa en innovativ pedagogisk praktik som kan stärka transformativt lärande.

Workshopdeltagarna förväntas vara program-/kursansvariga, föreläsare eller utbildningsledare som har erfarenhet och intresse för pedagogisk utveckling från ett eller flera masterprogram med hållbarhetsinriktning vid Uppsala universitet, och deras studenter.

Översikt över träffarna

Två workshops kommer att hållas i Uppsala den 20 mars respektive 5 juni 2024. Varje workshop börjar kl 12:00 och slutar 16:30, inklusive lunch och fika. Deltagarna uppmuntras att delta i båda workshoparna för att skapa kontinuitet.

Workshopsen bygger på SWEDESD:s mångåriga forskning om transformativt lärande och samskapande för samhällsomvandling. De är organiserade inom ramen för SWEDESDs Co-Creation Lab, ett strategiskt initiativ som samlar olika aktörer för att engagera sig i processer av socialt lärande, gemensamt meningsskapande och utforskande för att stärka vår transdisciplinära förmåga att navigera i hållbarhetsutmaningar, och finansieras av den pedagogiska enheten vid Uppsala universitet inom ramen för PUMA.

Vid workshopsen strävar vi efter att ska skapa ett tryggt utrymme för att utforska, reflektera och kreativt samskapa nya pedagogiska förhållningssätt, nya metoder och sätt att tänka och arbeta på ett relationellt och medskapande sätt inom högre utbildning för hållbar utveckling. Workshopsen kommer att betona viktiga faktorer som kan främja ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt, kreativitet och samskapande för transformativt lärande för hållbar utveckling.

Vårt mål är att skapa möjligheter till en stimulerande och meningsfull lärmiljö som bidrar till att stärka våra hållbarhetskompetenser som svar på ökande samhällsutmaningar. Innehållet i workshops kommer att skapas tillsammans med deltagarna genom ett relationellt, processorienterat och systemiskt förhållningssätt. Vår utgångspunkt är de specifika behov, intressen och erfarenheter som deltagarna tar med sig till workshops.

Registrering

Anmälningarna är nu öppna! Anmäl dig till workshopsen senast den 29 februari 2024: https://doit.medfarm.uu.se/bin/kurt3/kurt/98547

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Magnus Florin (magnus.florin@uu.se), Maria Nyström (maria.nystrom@uu.se) eller Eva Friman (eva.friman@uu.se).

Bästa hälsningar,

Co-Creation Lab teamet vid SWEDSD, Uppsala universitet

Eva Friman

Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
eva.friman[AT-tecken]uu.se
Mobiltelefon:
070-1679174

Maria Nyström

Koordinator vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
maria.nystrom[AT-tecken]uu.se

Magnus Florin

Forskningsassistent vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling

E-post:
magnus.florin[AT-tecken]uu.se
Senast uppdaterad: 2023-12-21