Skalning med Re-Solve

Som en av nyckelpartnerna inom FN:s handlingsprogram GAP har Swedesd, tillsammans med partnerorganisationer, utvecklat ett reflexivt och iterativt processverktyg för att skala lärande och utbildning för hållbar utveckling. Re-Solve, tar hänsyn till olika skalningsperspektiv, både med fokus på utbildningsområdet och som generellt koncept. Verktyget som grundas på forskning och praktisk erfarenhet, ska stödja GAP-arbetet och bidra till en hållbar utveckling.

Re-Solve består av en serie av workshops där aktörer själva reflekterar över och utvärderar befintliga projekt och aktiviteter för att, baserat på utvärderingen, arbeta fram visioner, strategier och handlingsplaner för att skala projekt till önskvärd nivå och omfattning. Re-Solve antar ett systematiskt förhållningssätt och kan anpassas till olika kontexter. Målet är att uppnå en effektiv och relevant skalningsprocess på lokal nivå.

Re-Solve är ett verktyg som:

  • formar en gemensam syn och förståelse av skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • introducerar olika dimensioner och vägval för skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • betonar lärande, hållbarhet och etik som nyckelfaktorer för skalning av utbildning för hållbar utveckling
  • stärker samverkan över ämnes- och sektorsgränser kring skalningsprocesser
  • flyttar ägarskapet av skalningsprocesser från externa till interna aktörer


Re-Solve förhållningssätt till skalning

Processverktyget Re-Solve används inom flera av Swedesd utbildningsprogram och projekt och är en del av innehållet i uppdragsutbildningen Skalning: Strategi och metod för hållbar spridning av goda resultat

Kontakt: Thao Do, thao.do@swedesd.uu.se, Martin Mickelsson, martin.mickelsson@edu.uu.se


Partners: Re-Solve är utvecklat i samarbete med Environmental Learning and Research Centre (ELRC) i Sydafrika och Southern African Environmental Education Programme (SADC REEP).

Läs mer om Re-Solve forskningsgrupp

Senast uppdaterad: 2022-09-07