Verktyg

Här presenterar vi verktyg och metoder utvecklade i samarbete med våra partnerorganisationer och som används inom flera av våra forsknings- och samverkansprojekt. De erbjuds aktörer och organisationer verksamma inom utbildnings- och hållbarhetsområdet, bland annat genom Uppsala universitets uppdragsutbildningar.

Senast uppdaterad: 2022-09-07