Att leda samverkan

Uppsala universitet erbjuder kursen Att leda samverkan, en utbildning i processdesign och facilitering. Den riktar sig till dig som leder eller deltar i samverkan för att hantera komplexa samhällsutmaningar inom offentlig, privat eller idéburen sektor. I övrigt finns inga formella förkunskapskrav. 

Under kursen väver vi samman teoretisk och praktisk kunskap för att deltagarna ska kunna utveckla kompetens inom facilitering och processdesign. Ett nyckelmoment är reflekterande samtal mellan deltagare och kursledare.

Kursen möjliggör för deltagarna att nå följande mål:

 • Ökad kunskap om lärande-, planerings- och maktteori av relevans för samverkansarbete.
 • Ökad praktisk förmåga att processdesigna och facilitera samverkan kring komplexa samhällsproblem.
 • Ökad förståelse för framgångsfaktorer för samverkansarbete.
 • Ökad kunskap om verktyg och metoder för processdesign och facilitering samt ökad förmåga att göra väl underbyggda val mellan dessa.
 • Ökad insikt i hur din personliga faciliteringsstil möjliggör och begränsar samverkansarbete.
   

Att leda samverkan (pdf) är en handbok i processledning skriven av kursledarna. Materialet ingår i kurslitteraturen som även omfattar andra praktiknära vetenskapliga texter och fallbeskrivningar.

Kursupplägg

Kurstillfälle 1

 • Introduktion till kursen
 • Teoretiska utgångspunkter
 • Att förbereda samverkan
 • Att genomföra samverkan

Kurstillfälle 2

 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagare
 • Teoretisk fördjupning
 • Att utvärdera samverkan
 • Att institutionalisera samverkan  

KONTAKT

För mer information kontakta: Alexander Hellquist

Att leda samverkan
 • Kursens innehåll och upplägg anpassas efter deltagarnas behov. 
 • Under kursen kombineras teorier om processdesign, lärande och planering med praktiska erfarenheter. 
 • Deltagaren får möjlighet att lära sig om de senaste vetenskapliga rönen och bygga nätverk med andra processledare.

KURSLEDARE

Kursen leds av Martin Westin och Alexander Hellquist

Porträtt Martin Westin
Martin Weatin

Martin Westin (forskare i miljökommunikation) som har lång erfarenhet av att leda och designa samverkansprocesser kring komplexa samhällsproblem, både i Sverige och utomlands. Martin har gjort vetenskapliga utvärderingar av en rad samverkans- och dialogprocesser i kommuner åt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), och hållit åtskilliga utbildningar kring processdesign och processledning både inom myndigheter och i civilsamhälle.

  

  

Porträtt Alexander Hällquist
Alexander Hellquist

Alexander Hellquist arbetar halvtid som miljöekonom på Vattenmyndigheterna och halvtid på Uppsala universitet som specialist. Han har flerårig erfarenhet av analysarbete och projektledning i offentlig sektor, bland annat från Länsstyrelsen i Kalmar och Naturvårdsverket. Inom ramen för sin universitetstjänst har han processlett samverkan både i Sverige och utomlands, utbildat samverkansledare samt skrivit artiklar och rapporter om utmaningar i dialogbaserad samhällsstyrning.

Under kursen bidrar även flera forskare med perspektiv som fördjupar och breddar förståelsen för möjligheter och utmaningar med samverkan.

Last modified: 2023-03-03