Forskning och samverkan

Integrerade och kollaborativa forsknings- och samverkansprojekt inom lärande för hållbar utveckling.

Re-Solve scaling

A research group for theory, method and analytical development.

MESIN

Education for Sustainable Development in the Nordic Countries Read more

Advanced Regional Training Programme (ARTP) in Southern Africa

Capacity building to support educators to integrate Education for Sustainable Development into all areas of education in Southern Africa.

Science Education for Action and Engagement towards Sustainability (SEAS)

A EU funded project on 'open schooling'.

Evidensbaserad hantering av SDG-synergier och konflikter: Förnyelse av miljöanalysen för en mer effektiv roll i Agenda 2030

Ett samarbete med SLU, Sveriges lantbruksuniversitet.

Avslutade

Mapping Sustainability Initiatives on Gotland and Campus Gotland Outreach
Ett projekt finansierat av Sällskapet De Badande Wännerna.

Wicked Problems and Urban Sustainability Transition
Read more

BONUS RETURN
Reducing Emissions by Turning Nutrients and Carbon into Benefits

Integrering av Agenda 2030 inom arbetet med regional utvecklingsstrategi på Gotland
Ett samarbete med Region Gotland om hållbar regional utveckling.

Polhemskolan
Stöd till lärare och pedagoger vid den nystartade Polhemskolan i Visby.

Lärande för hållbar utveckling i Östhammars kommun​
Läs mer

Capacity Development for Agenda 2030 in Zambia and Zimbabwe
Supporting teacher educators to integrate Education for Sustainable Development into their practice.

Medborgardialog om komplexa samhällsfrågor 2016-2018
Stöd till svenska kommuner som genomför medborgardialoger.

BONUS MIRACLE
Social learning and dialogue on ecosystem services and policy instruments in the Baltic Sea Region.

Transgressive Learning in Times of Climate Change (T-learning) 2016-2018
A Transformative Knowledge Network

Education for Sustainable Development in Mongolia 2015-2017
Read more

Sustainability Starts with Teachers 2015-2018
An UNESCO Flagship Programme within the Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development (ESD)

Nordiskt högre seminarie inom miljödidaktik och utbildning för hållbar utveckling 2017
Läs mer