Anti-Microbial Resistance (AMR) och OneHealth

Antimikrobiell resistens (AMR) är ett komplext hot mot hållbar utveckling. Utvecklingen och spridningen av AMR förväntas vara ett naturfenomen, men processen har underlättats av den antimikrobiella exponeringen inom sjukvård, jordbruk och miljö. Interaktionen mellan människors och djurs hälsa är en sådan arena för utvecklingen inte bara av AMR, utan även av nya zoonotiska infektionssjukdomar. Swedesd bedriver transdisciplinär forskning inom området på olika nivåer, med fokus på policyimplementering och nya strategier.

Pågående projekt

Living with microbial roommates - Health literacy capability in antimicrobial resistance education 

The project studies approaches to, and conditions for, Antimicrobial Resistance (AMR) education among health and educational practitioners in Zimbabwe. 
Read more

Addressing the distal drivers of Anti-Microbial Resistance through policy and action - targeted or integrated interventions?

The aim of the project is to understand the extent to which important drivers for the development and spread ofantimicrobial resistance (AMR) are addressed through explicit AMR action and policy versus a major overarching agendafor addressing societal challenges, namely the Sustainable Development Goals.
Read more

Evaluating implementation strategies for improved food safety in Vietnam

This research project focuses on the importance of reliable and safe food production and handling by exploring and evaluating potential solutions for a model of sustainable food market related to safer pork in Vietnam.
Researchers: Hai Hoang Tuan Ngo

Senast uppdaterad: 2023-06-29