Hälsosystemsforskning

Hälsosystemsforskning är ett område som fokuserar på hur människor får tillgång till hälso- och sjukvård. Fokus ligger på kvalitet, hållbarhet och effektivitet i relation till hälsoproblem hos individer och befolkningar, såväl som hälso- och sjukvårdssystem.

Vi tillämpar en bred definition på vad ett hälsosystem är och utgår från den socio-ekologiska modellen där flera nivåer, från individen till planeten, alla är sammankopplade och beroende av varandra och påverkar behovet, tillgången och utnyttjandet av hälso- och sjukvården och vad som krävs för att uppnå god hälsa.

Pågående projekt

Contextualization of the Philani Mentor Mother model – a social innovation for improved child health among the hard-to-reach in Sweden

The overall purpose of the proposal is to study the implementation and effects of a social innovation with peer-support targeting socioeconomically disadvantaged groups in Sweden’s three major cities. 
Researchers: Per Kåks & Mats Målqvist 

Diabetes care in Sudan - introducing diabetes educators in the public health system

This project aims to assess the prevalence and facility preparedness to diabetes in Sudan health system and evaluate the effectiveness of introducing diabetes educators to primary diabetes health care.

Reporting of pregnancy and adverse pregnancy outcomes in population and health surveys

Understanding factors that influence reporting of pregnancy and adverse pregnancy outcomes during population and health surveys in order to provide recommendations to improve DHS and HDSS data collection processes.
Researchers: Doris Kwesiga Kambugyiro & Mats Målqvist 

Senast uppdaterad: 2023-06-29