Lärande för hållbar utveckling

Transformativt lärande för hållbar utveckling innebär att skapa deltagande undervisningsmetoder och högkvalitativa inlärningsmiljöer som gör det möjligt för lärande att aktivt medskapa sin värld och framtid.

Lärande för hållbar utveckling innebär att kritiska komplexa hållbarhetsfrågor, till exempel klimatförändringar, fattigdomsbekämpning, risker och katastrofer, hållbar konsumtion, migration och biologisk mångfald inkluderas i lärande och utbildning på ett integrerat sätt.

Lärande för hållbar utveckling utvecklas för att främja kompetenser som kritiskt tänkande, handlingskompetens, framtidsscenariekompetens och kollaborativt beslutsfattande. Lärande för hållbar utveckling handlar om läroplaner och lärandeinnehåll, pedagogik och lärandemiljöer, lärandemål och social omvandling i formellt, icke-formellt och informellt lärande.

Pågående projekt

EFFICIENT SDG FULFILMENT FOR REGIONS IN TRANSITION (EFFORT)

Ett partnerskap mellan Sverige, Rwanda och Uganda för att stärka forskningskapcaitetem och användandet av evidens för implementeringen av Agenda 2030. 
Läs mer om EFFORT

LEADERSHIP FOR TRANSFORMATIVE CHANGE

Transformers-programmet kommer att inspirera ledare med en mängd metoder för att driva förändring, arbeta med dem i deras transformationsprojekt och skapa peer-supportgrupper för andra transformationsprojekt och deltagare. Programmet genomförs i samarbete med ledande intressenter inom civilsamhället, privata och offentliga organisationer och med tre högt uppsatta internationella universitet.
Läs mer om LTC

WHILE PLAYING TO CHANGE THE WORLD: THEATER AND GAMING TECHNIQUES IN SUSTAINABILITY TEACHING 

Ett projekt för lärare som vill använda spel och tillämpad dramateknik i hållbarhetsundervisningen för att inspirera elever och låta dem utforska komplexa hållbarhetsfrågor på ett interaktivt sätt. 
Läs mer om programmet här

ADVANCED REGIONAL TRAINING PROGRAMME (ARTP) IN SOUTHERN AFRICA

Kapacitetsutveckling för att stärka utbildare till att integrera Lärande för hållbar utveckling i alla utbildningsområden i Södra Afrika. Capacity building to support educators to integrate Education for Sustainable Development into all areas of education in Southern Africa. Läs mer om programmet

FISKE FÖR HÅLLBARHET

Tillsammans med småskaliga fiskare samskapas idéer för hur fisketurismen ska kunna utvecklas på ett sätt som bidrar till hälsosamma miljöer och samhällen på Gotland.
Läs mer (endast på engelska)

Senast uppdaterad: 2023-10-24