While playing to change the world: theater and gaming techniques in sustainability teaching

Vill du använda spel och tillämpade dramatekniker i hållbarhetsundervisningen?

Att ha kul när man undervisar, att inspirera elever och låta dem utforska komplexa hållbarhetsfrågor på ett interaktivt sätt, att förbättra mjuka färdigheter tillsammans och slutligen att bli en "magiker" som skapar egna världar i klassrummet?

Välkommen till projektet “While playing to change the world: theater and gaming techniques in sustainability teaching”!

Under läsåret 2023/2024 hålls en serie workshops på plats för lärare vid Campus Gotland med expertstöd från Institutionen för speldesign, Institutionen ämnesdidaktik vid Stockholms universitet, experter på hållbarhetsspel från Center for Systems Solutions (Polen) och många andra. En handbok av verktygslådan kommer att tas fram och läggas ut på SWEDESDs webbsida och ett spelbibliotek kommer utformas, tillgänligt för lärare på Campus Gotland. Biblioteket av pedagoskiska spel är tillgängliga för lärare när som. 

Under persioden februari-maj 2024 kommer fyra workshops att annordnas på temat tillämpad teater och teater tekniker i hållbarhetsundervisning. Mer infomation kommer skickas ut i Campus Gotlands personalmailista. 

Deltagare: Lärare på Campus Gotland som har hållbarhetsrelaterade ämnen inom sina discipliner.

Format: Att öva på tekniker inom tillämpad teater. Vi träffas fysiskt i klassrummet och har roligt tillsammans.

Deltagandet är kostnadsfritt.

Innehåll:

Workshop 1: Introduction to applied drama. Icebreakers. Forum Theater.
Workshop 2: Climate Conference: from the global level to individual and beyond.
Workshop 3: LARP (live-action role-play) in sustainability teaching.
Workshop 4: Outdoor (nature-based) education in sustainability teaching.

Intresserad? Ansök här senast den 29 februari!

Har du några frågor eller förslag? Kontakta projektkoordinator Oleksandra Khalaim.

Projektet stöds av PUMA 2023 (projektbidrag för utbildningsutveckling).

Senast uppdaterad: 2024-01-08