Mödra- och barnhälsa

God mödra- och barnhälsa är grundläggande för social hållbarhet och samhällsutveckling. Trots detta dör mer än 300,000 kvinnor om året i samband med graviditet och förlossning och mer än 5 miljoner barn överlever inte till sin femte födelsedag. För att ändra denna situation behöver vårdkvaliteteten för kvinnor och barn förbättras, men vi måste också förstå och utmana synen på och prioriteringarna för mödra- och barnhälsa lokalt och globalt.

Pågående projekt

Improving quality of neonatal care in Vietnam (NePeriQIP)

NePeriQIP – (Nepal Perinatal Quality Improvement Project) implements a package of multi-faceted quality improvement (QI) interventions for improving perinatal care in hospitals of Nepal. The intervention combines three different implementation strategies: (1) Facilitation, (2) Training, and (3) Audit and Feedback, with the aim to strengthen the health system and thereby improving quality of perinatal care in the hospitals.

Caregiver´s and healthcare staff´s experiences of Kangaroo Mother Care in Bangladesh

Kangaroo mother care (KMC) is recommended by WHO as an evidence-based intervention that is safe and can effectively reduce preterm mortality and morbidity. The aim of this study is to explore experiences of Kangaroo Mother Care (KMC) among caregivers and healthcare staff in Bangladesh. 
Researchers: Johanna Sjömar & Mats Målqvist 

Early detection and treatment of adverse neurodevelopmental outcomes

Intrapartum-related neonatal encephalopathy (NE) is, along with prematurity and sepsis, one of the three main contributors to neonatal death and disability in the world. Early detection of asphyxia and NE complications is a prerequisite for early intervention. This programme aims to improve the identification and follow-up of infants at risk of adverse neurodevelopmental outcomes after perinatal insult in low-income settings.
Researcher: Ashish KC 

Senast uppdaterad: 2023-06-29