Psykisk och mental hälsa

Psykisk och mental hälsa är en omistlig komponent för välfungerande samhällen, och individers psykiska ohälsa är ett växande globalt bekymmer. När världen står inför existentiella utmaningar ökar ångesten och stressen, vilket kan få långtgående konsekvenser. Att identifiera och hitta innovativa strategier för att förbättra global mental hälsa är av yttersta vikt. Swedesd är för närvarande involverad i forskningsprojekt som betonar mottot "Nothing about us without us!" genom att samskapa kunskap och insatser med utsatta grupper i Sverige, Etiopien och Nepal.

Pågående project

Balancing the Climate and Mental Health Threats: Climate-anxiety Identification in Higher Education Institutions

Ett forskningsprojekt on klimatångest och mental hälsa inom akademin. Projektet drivs från  Uppsala University Campus Gotland. 
Läs mer om projektet

Mental Health Problems, Spatial Mobility and Psychosocial Service Use among Homeless Women in Urban Ethiopia

Detta forskningsprojekt, som drivs i samarbete med Addis Continental Institute of Public Health syftar till att utforska de upplevda effekterna av primär hemlöshet och den urbana miljön på den psykiska hälsan i låginkomstmiljöer. Projektet är en del av Womher research school.
Läs mer om projektet

Implementing Respectful Maternity Care Intervention to Improve Perinatal Mental Health in Nepal

Bristande respekt och nedsättande behandling i samband med graviditet och förlossning kan ha långtgående konsekvenser på mödrars psykiska hälsa, med effekter på barnets utveckling. Detta forskningsprojekt syftar till att utveckla, implementera och utvärdera en intervention som fokuserar på att förbättra bemötande och handhavande inom mödravården i Nepal. Projektet är en del av Womher research school.
Läs mer om projektet

Senast uppdaterad: 2024-01-10