Juni | Jack Burgos Johannesson

Jack Burgos Johannesson, 19 år, gör insatser i miljö- och hållbarhetsfrågor som skapat ringar på vattnet i och utanför Nicolaiskolan i Helsingborg.

Håll Sverige Rent

Januari | Masoume Hazaraee

Masoume Hazaraee, 21 år, arbetar som studiehandledare och modersmålslärare i två grundskolor på södra Gotland där hon efter bara tre år i Sverige hjälper elever att själva klara studier på svenska.

Swedesd