Sustainability Talks vid Campus Gotland

  • Datum: –16.00
  • Plats: Uppsala universitet - Campus Gotland Rum B 23
  • Föreläsare: Kevin Anderson
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd
  • Avgift: Avgiftsfritt
  • Kontaktperson: Lovisa Eiriksdottir
  • Seminarium

Kevin Anderson, Uppsala universitets andra gästprofessor på Zennströms klimatprofessur med inriktning på området klimatledarskap, håller en öppen föreläsning vid Campus Gotland.

Kevin Andersson är professor i energi och klimatförändringar vid University of Manchester och har tidigare varit chef vid Tyndall Centre for Climate Change Research i Storbritannien. Kevin Anderson har lång erfarenhet av att kommunicera klimatvetenskap till beslutsfattare, näringsliv, civila samhället och media och har arbetat som rådgivare åt den brittiska premiärministern.

Föreläsningen arrangeras vid Campus Gotland och sker inom ramen för den tvärvetenskapliga seminarieserien ’Sustainability Talks’ som är ett initiativ mellan flera fakulteter för att lyfta hållbarhetsfrågor på lokal nivå.