Uppsala transdisciplinära seminarium i hållbar utveckling (TRUST)

  • Datum: –16.00
  • Plats: Blåsenhus 21:239 (Swedesd kontor)
  • Föreläsare: Alexander Hellquist, projektkoordinator, Martin Westin, projektkoordinator, Eva Friman, föreståndare, professorsadjunkt, Neil Powell, gästprofessor, Thao Do, forskningsassistent
  • Webbsida
  • Arrangör: Swedesd, Uppsala universitet
  • Kontaktperson: Hanna Hofverberg
  • Telefon: +46 18 471 2435
  • Seminarium

Chair: Eva Friman

13.15 – 14.00 Alexander Hellquist presents "Normativity and democracy in ESD - a frame analysis of the Swedish Green Flag initiative." Discussant Lilly Stefansson

14.15 – 15.00 Eva Friman och Neil Powell present Re-Set: a study on how key agents of transformation for sustainability address wicked problems on a regional level." Discussant: Martin Westin

15.15 – 16.00 Thao Do presents /makes a Re-Solve workshop: the SCAMPER method. Discussant: Alexander Hellqist