Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Detta sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet. 

Nätverket ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr per år för alla som intresserar sig i frågor som rör utbildning och hållbar utveckling. Dessutom arrangeras en årlig nationelll konferens med olika tema. Årets konferens gick av stapeln i Örnsköldsvik 27-28 oktober under tema "Hav och marina resurser"

Är du intresserad av att få LHU-nätverkets nyhetsbrev? Anmäl dig här.

Ledningsgruppen 2020

Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Emma Sjöberg, Chefsnätverket (CESD) / Helsingborgs kommun
Erika Åberg, Naturskola / Umeå kommun
Fanny Labory, Den Globala skolan / Universitets- och högskolerådet (UHR)
Gittan Matsson, Demokrati / Falu kommun
Gitte Jutvik-Guterstam, nyhetsbrevet
Helene Grantz, Världsnaturfonden WWF
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Lydia Watchefo, UNDP/Globala målen
Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF
Eva Friman, Swedesd
Caroline Bodin, We_Change