Nätverket Lärande för Hållbar Utveckling (LHU)

I Sverige finns ett nationellt LHU-nätverk vars syfte är att lyfta det lokala, nationella och globala arbetet med lärande för hållbar utveckling. Det sker genom erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och inlägg i den nationella och internationella debatten. Nätverket består av en grupp representanter från organisationer, föreningar och kommunala tjänstepersoner som träffas regelbundet. 

Nationell konferens

LHU-nätverket arrangerar årligen en nationell konferens. Årets konferens kommer att hållas i Halmstad 1-2 november på tema delaktighet. Du kan delta även på distans. Konferensen är ett samarbete mellan Universitets- och högskolerådet (UHR)/Den globala skolan, Halmstad kommun och LHU-nätverket.

2020 ägde LHU-konferensen rum i Örnsköldsvik 27-28 oktober under tema "Hav och marina resurser"

Nyhetsbrev

LHU-nätverket ger ut ett nyhetsbrev 4 ggr per år för alla som intresserar sig i frågor som rör utbildning och hållbar utveckling. 

Anmäl dig till nyhetsbrevet

Läs det senaste numret | Nyhetsbrev publicerade före 2021

Ledningsgruppen 2021

Agnes Vungi, Naturskyddsföreningen
Emma Sjöberg, Chefsnätverket (CESD) / Helsingborgs kommun
Erika Åberg, Naturskola / Umeå kommun
Fanny Labory, Den Globala skolan / Universitets- och högskolerådet (UHR)
Gittan Matsson, Länsstyrelsen i Dalarnas län/ Naturskyddsföreningen Dalarna
Gitte Jutvik-Guterstam, nyhetsbrevet
Charlotta Jeppson, FN-förbundet
Helene Grantz, Chefsnätverket (CESD)/ Världsnaturfonden WWF
Kristina Bjerka, Håll Sverige Rent
Lisen Vogt, 2047 Science Center
Lydia Watchefo, UNDP/ Globala målen
Shari Sabel Strandmark, Unionen
Susie Broquist Lundegård, Världsnaturfonden WWF
Eva Friman, Swedesd
Caroline Bodin, We_Change

Martin Flower, kommande LHU-konferens/ Den Globala skolan

Senast uppdaterad: 2021-10-04