Tvärsektoriellt samarbete om Agenda 2030 på Gotland

2018-02-01

Workshopdeltagare diskuterar lösningar på regionala hållbarhetsutmaningar. Foto: Swedesd

Vad betyder Agenda 2030 för Gotland och hur kan de Globala målen användas för regional utveckling? Det var huvudfrågan när Länsstyrelsen, Region Gotland och Swedesd bjöd in tjänstemän, politiker, forskare och företagare till kunskapshöjande seminarium och workshop i Visby.

Agenda 2030-delegationen tagit fram en nulägesbeskrivning och förslag till handlingsplan för Sveriges genomförande av Agenda 2030. Där betonas vikten av regionala och lokala insatser. På Gotland pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som ska leda mot en hållbar framtid.

Länsstyrelsen, Regionen Gotland och Swedesd har därför inlett ett samarbete för att öka förståelsen för de Globala målen och stärka samverkan kring arbetet att förverkliga Agenda 2030 på Gotland genom etablerade styrsystem.

En inledande workshop genomfördes under gårdagen i Visby med inbjudna representanter från olika samhällssektorer. Deltagarna fick möjlighet att lära mer om vad de globala målen innebär.

Bland andra deltog Katarina Sundberg, huvudsekreterare och kanslichef för Agenda 2030-delegationen, som presenterade delegationens arbete, agendan, och insatser på nationell nivå. Hon upplever ett brett engagemang ute i landets kommuner och var positiv till arbetet med Agenda 2030 på Gotland.

Dagen avslutades med att workshopdeltagarna fick presentera idéer om lösningar på regionala hållbarhetsutmaningar som arbetats fram i mindre grupper.

Swedesd medverkan i Agenda 2030 på Gotland sker inom ramen som nationell koordinator för Unescos globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP). Swedesd bidrar med kompetens inom lärande och utbildning för hållbar utveckling vilket är ett resultat av många års forsknings- och utvecklingsarbete.

- Det tvärsektoriella samarbetet som sker under den här workshopen är precis vad som krävs för att lära för en hållbar utveckling där alla aktörer ser sig själva som förändringsagenter, säger Eva Friman föreståndare för Swedesd.

More news