Hur möter och hanterar planerare makt i medborgardialoger?

2018-06-12

Uppsala kommun har genomfört medborgardialoger i arbetet med upprustningen av Lina Sandells park.
Foto: Monika-Steczkó

I en ny studie av Martin Westin och Alexander Hellquist, Swedesd, presenteras och analyseras en planerares berättelse om medborgardialogen kring utvecklingen av Linda Sandells park i Uppsala med fokus på maktrelationer.

Henrik Ljungman är projektledare vid stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun och har arbetat med att samla in förslag och synpunkter från medborgare kring utvecklingen av Lina Sandells park i Uppsala. Den nya delstudien presenterar och analyserar hans berättelse om processen utifrån ett maktperspektiv samt ger en överblick av tidigare forskning.

Delstudien är ett försök att bidra till mer kunskap om hur planerare hanterar nyckelfrågor som makt och ingår i ett avhandlingsarbete om medborgardialoger vid Swedesd och SLU - Sveriges lantbruksuniversitet.

"Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt: Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori" Open Access i Diva

Läs mer

2017-11-01
Studie ska bemöta kritiken mot medborgardialoger swedesd.uu.se

More news