Fortbildning av lärare inom utbildning för hållbar utveckling på Campus Gotland

2019-08-09

Carina Johansson och Camilla Asplund Ingemark, Institutionen för kulturantropologi och etnologi.

Hur kan hållbarhetsfrågorna bli en integrerad del av undervisningen på Campus Gotland? Under våren har ett tiotal lärare och doktorander från olika discipliner utforskat hållbarhet och hur frågorna kan implementeras inom flera utbildningar.

Projekten som presenterades i slutet av maj är resultatet av en ny fortbildning som ges av Swedesd inom ramen för Campus Gotland lärandelabb för hållbar utveckling (ESD Learning Lab). Ett exempel är Masterprogram i hållbart företagande och ledning. Här kommer studenterna i höst att få analysera ett lokalt företag utifrån olika aspekter av hållbar utveckling. 

- Det är en utmaning för oss att lyfta in dom här frågorna eftersom våra modeller saknar hållbarhetsdimensionerna. Men vi tror att fallstudier kan vara ett bra sätt att bredda bilden och intresset från företaget att få feedback från studenterna har varit stort, berättar Magnus Larsson som tillsammans med Göran Lindström undervisar och utvecklat konceptet.

Göran Lindström och Magnus Larsson presenterar fallstudier av företag som pedagogiskt verktyg.

Lovísa Eiríksdóttir är doktorand och undervisar också vid masterprogram i hållbart företagande och ledning. Under våren har hon reflekterat kring introduktionskursen och arbetat med att utveckla innehållet inför kommande terminer.

- Vi pratar mycket med studenterna om hur läget ser ut idag och vad företag gör för att ”hantera” hållbar utveckling. Vi ska försöka öppna upp för visioner och diskussion om vad som faktiskt är möjligt. Att våga drömma är viktigt, särskilt i början av en utbildning. Jag vill ge studenterna mer tid att tänka kritiskt och reflektera kring frågor om etik och moral, säger Lovisa.

Lovísa Eiríksdóttir, doktorand vid Företagsekonomiska institutionen.

Under dagen presenterades även projekt inom arkeologi, kulturantroplogi och etnologi, vindenergi, konstvetenskap samt forskningsprogrammet naturresurser och hållbar utveckling.

Den nya utbildningen 'Sustainability Starts With Education' för lärare och undervisande personal pågår under hela året. En andra kursomgång ges i höst med start 29 augusti.

More news