Almedalsseminarium: Hur rustar vi våra lärare och elever att hantera hållbar utveckling?

2019-08-15

Den 4 juli arrangerade Swedesd ett seminarium under Almedalsveckan med fokus på skolans möjligheter att hantera hållbar utveckling.

Panelen, bestående av politiker, skolledare, forskare, elever och fackföreningsrepresentanter, diskuterade olika frågor, bland annat vad elever behöver lära sig för att bidra till hållbar utveckling, hur man kan arbeta mer tvärvetenskapligt och vilket stöd som behövs på olika nivåer för att stärka skolans personal i arbetet med hållbar utveckling.

Under seminariet presenterades även Swedesds samarbete med Region Gotland kring kompetensutvecklingsinsatser inom lärande för hållbar utveckling för personal vid den nystartade Polhemskolan i Visby med profilen Naturvetenskap och Hållbar utveckling.

More news