Lärarna på Polhemskolan utforskar utbildning för hållbar utveckling

2019-11-13

Djur på rygg. En pedagogisk övning som kombinerar artkunskap och systematik med språkinlärning.
Foto: Alisa Kuchma

Hur stöttar man barn och unga att utveckla kunskap och känsla för naturen med hjälp av utomhusdidaktik? Det var en av frågorna som lärarna på den nystartade Polhemskolan i Visby mötte under ett av höstens fortbildningstillfällen inom utbildning för hållbar utveckling.

I augusti 2019 öppnade Polhemskolan dörrarna för elever i årskurs F-6. Skolan har som mål att utveckla ett ämnesövergripande arbete där de Globala målen i Agenda 2030 inkluderas i alla verksamheter. För att stärka kompetenser inom utbildning för hållbar utveckling genomför Swedesd en fortbildningsserie för skolans personal.

Under hösten har en grupp med ett tiotal lärare och fritidspedagoger introducerats till sociala, ekonomiska och ekologiska hållbarhetsfrågor och fått möjlighet att diskutera dessa samt delta i en framtidsverkstad för att tillsammans planera sitt arbete.

Ett av skolans fokusområden är att öka elevernas kunskaper och känsla för naturen. Vid det tredje kurstillfället samlades därför deltagarna i den till skolan närliggande Planetskogen för att testa på olika former av utomhusdidaktik. Ett sätt att skapa förståelse för och upplevelser av natur och biologisk mångfald är genom praktiska övningar. En av dessa är Entiteleken. Här går det ut på att samla ”frön”, två i taget, och gömma dessa en bit ovan mark för att undvika snötäcke och eventuella snyltgäster. I leken utgör några av deltagarna hungriga rovfåglar i ständig jakt efter föda, så det är bäst att skydda sig!

- Den här övningen skapar förståelse för fåglarnas ständiga kamp för överlevnad. Men på Gotland häckar inga titor så vi får väl döpa om den till svartmesleken, säger Iann Lundegård, projektledare vid Swedesd med många års erfarenhet av att undervisa i naturen.

Iann Lundegård beskriver hur man genom lekar och andra övningar kan skapa positiva upplevelser och förståelse för naturen bland barn och unga. Foto Oleksandra Khalaim

Under förmiddagen testar lärarna på flera övningar med inriktning mot systematik och artkunskap som även tränar andra färdigheter som språk, samarbetsförmåga och sinnesnärvaro. I den avslutande övningen används teater för att gestalta biologiska processer. Alla idéer är goda när lärarna tillsammans utan tal eller skrift försöker gestalta hur en fjäril utvecklas från ägg, larv och puppa till vuxen individ. En passande övning då just den här skogen uppmärksammats för sina unika och hotade fjärilsarter.

- Vi befinner oss i en tid av massutrotning och det är givetvis inget vi ska skrämma eleverna med.  Men att arbeta med aktiviteter som bjuder på positiva upplevelser och förståelse för naturen kan vara en startpunkt för att ge dem en vilja att handla för naturens bästa, säger Iann Lundegård.

Planetskogen bakom Bingers kvarn i Visby. Här testar lärarna vid Polhemskolan på teater för att skapa nyfikenhet och förståelse för processer i naturen. Foto: Swedesd

På eftermiddagen återvände gruppen till de nybyggda lokalerna på Polhemskolan för att arbeta vidare med ett annat av skolans fokusområde, nämligen social samhörighet. Med utgångspunkt i aktuell forskning diskuterades frågor om mobbing, grupptryck och metoder för att stärka barns förmåga till tolerans, ansvarstagande och empati samt möjligheter att känna hopp, handlingskraft och framtidstro.

Mer om projektet

Kompetensutvecklingen inom utbildning för hållbar utveckling för lärarna på Polhemskolan i Visby genomförs på uppdrag av Region Gotland. Medel söks för en utökad satsning och förlängning av projektet som pågår fram till sommaren 2020. Arbetet utgör också en fallstudie i EU-projektet Science Education for Action and engagement towards Sustainability (SEAS), som Swedesd arbetar i tillsammans med forskare från Österrike, Belgien, Estland, Italien och Norge. Syftet med SEAS är att utveckla metoder för hur hållbarhetsutmaningar kan hanteras i samarbete mellan skolor och andra samhällsaktörer.

More news