Handlingsprogram om utbildning för hållbar utveckling summeras

2020-02-18

Nationell konferens om utbildning för hållbar utveckling i Uppsala 2018. Foto: Viktor Jacobsson

Förra året avslutades UNESCO Global Action Programme (GAP) on ESD, och därmed också Swedesds uppdrag att samordna, stimulera och följa upp insatser inom utbildning för hållbar utveckling i Sverige och internationellt. Arbetet summeras i en ny rapport.

Som nationell koordinator för GAP har Swedesd under åren genomfört och stöttat ett antal insatser i Sverige tillsammans med partnerorganisationer, bland annat;

  • arrangerat nationella konferenser för aktörer inom utbildningsområdet (Uppsala 2016 och 2018) samt seminarier på lokal, nationell och internationell nivå,

  • utarbetat underlag med åtgärdsförslag till regeringen inom policyområdet utbildning för hållbar utveckling, samt samarbetat med utbildningsdepartementet inför Sveriges medverkan i High Level Policy Forum (HLPF) (New York 2019),
     
  • stöttat nationella aktörer och nätverk för utbildare, skolledare och kommunala chefer,

  • lyft fram ungdomar i deras arbete som förändringsagenter,

I sin roll som Unesco nyckelpartner har Swedesd bland annat;

  • arrangerat en internationell GAP-konferens för forskare, lärare, lärarutbildare och lokala, nationella och internationella beslutsfattare inom utbildningssektorn (Visby 2016),

  • lett arbetet inom ett internationellt nätverk av aktörer som arbetar med kapacitetshöjande insatser för lärare och utbildare över hela världen,

  • drivit flera forskningsbaserade utvecklingsprojekt, däribland projekt med fokus på kunskapsbildning kring skalning av utbildning för hållbar utveckling som har varit ett av fokusområdena inom GAP

Nu förbereder Unesco ett nytt internationellt ramverk för utbildning för hållbar utveckling. 'Education for Sustainable Development: Towards achieving the SDGs' (ESD for 2030) ska gälla fram till 2030 och kommer att lanseras vid en konferens i Berlin 2-4 juni 2020.

Under konferensen kommer Swedesd tillsammans med bland andra svenska ambassaden i Berlin och Institut Futur arrangera ett sidoarrangemang med särskilt fokus på hur utbildning för hållbar utveckling kan bidra till ökad jämställdhet.

Läs mer

Verksamhetsrapport - Nationella samordnaren för FNs globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling (GAP on ESD), 2016-2019 (pdf)

Om GAP swedesd.uu.se

Viktor Jacobsson

More news