Ny tvärvetenskaplig forskargrupp med fokus på global hälsa och hållbar utveckling

2020-04-28

Swedesd har påbörjat ett samarbete inom en ny tvärvetenskaplig forskargrupp vid namn UGHRIS (Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability) vid Uppsala universitet.

Initiativet till den nya forskargruppen är taget av Institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Uppsala universitet, i syfte att arbeta tillsammans med hälsofrågor kopplade till genomförandet av Agenda 2030. Utmaningarna rör både kulturella- och socioekeonomiska faktorer, vilket kräver samarbete mellan flera vetenskapsområden.

Swedesd bidrar med nyckelkompetens kring förändringsprocesser, transformativt lärande och utbildning för hållbar utveckling. Medverkar gör forskare inom samhälls-och beteendevetenskap, juridik, naturvetenskap och teknik med mera.

Ämnesområdet Global hälsa har vuxit i takt med en ökad globalisering och dess effekter. Här ingår frågor om övervikt, antibiotikaresistens och virussjukdomar som nu pågående COVID-19.

Professor Mats Målqvist vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, är initiativtagare och ledare för den nya forskargruppen, samt ledamot av Swedesds styrelse.

Läs mer

Uppsala Global Health Research on Implementation and Sustainability (UGHRIS)

Institutionen för kvinnors och barns hälsa

More news