Workshopserie för att skala upp utbildning för hållbar utveckling i nya Nobel Center

2017-04-19

Pedagoger vid Nobelmuseet utforskar möjligheter att skala upp utbildningsinsatser. Foto: Swedesd

Swedesd samarbetar med Nobelmuseet för att stärka deras arbete med utbildning för hållbar utveckling. Under våren sjösattes ett helt nytt skolprogram. Nu genomförs en serie workshops för museets pedagoger i syfte att skala upp utbildningsprojekt i nya Nobel Center.

Nobelmuseet i Stockholm arbetar aktivt för att lyfta hållbar utveckling i sina utställningar, program och seminarier.

I höstas inleddes ett samarbete med Swedesd och i februari lanserades skolprogrammet "En hållbar framtid" där eleverna får en inblick i hållbarhetsfrågorna och möjlighet att diskutera dessa ur ett tvärvetenskapligt perspektiv.

Den andra delen av samarbetet handlar om hur museet ska kunna ta emot fler och nå fler i det nya Nobelcentret. I en serie workshops, som leds av Swedesd, kartlägger och utvärderar museipedagogerna befintliga utbildningsprojekt i en självreflekterande process. Målet är att arbeta fram visioner och handlingsplaner för att skala upp utbildningsinsatser för hållbar utveckling.

Under workshopserien används processverktyget Re-Solve som utvecklats vid Swedesd i syfte att stödja arbetet inom FN:s globala handlingsprogram för utbildning för hållbar utveckling. Metoden baseras på olika perspektiv på skalning, både med fokus på utbildningsområdet och som generellt koncept.

David Kronlid är forskningsledare vid Swedesd och berättar att det nya verktyget gör det möjligt att utvärdera vilka utbildningsinsatser som är möjliga och värda att skala. Dessutom hjälper det till med en konkret och strategisk planering av skalningen.

Två workshops av totalt fem har hittills genomförts med museipedagoger i Nobelmuseets nuvarande lokaler i Gamla stan. Det nya Nobel Center planeras att byggas på Blaiseholmen i Stockholm och ska stå klart 2020.

Fler nyheter