Ny rapport från Naturskyddsföreningen om lärande för hållbar utveckling i Sverige

2017-12-04

Trots att Sverige antagit de globala målen i Agenda 2030 och har nationella krav på undervisning är det endast tre av tio kommuner som har en strategi för hur skolorna ska utveckla och förbättra sitt arbete med hållbar utveckling. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen.

2013 genomförde Naturskyddsföreningen en nationell undersökning (pdf) för att kartlägga hur svenska kommuner arbetar med lärande för hållbar utveckling i skolan. Nu har man följt upp vad som har hänt sedan dess och publicerat resultaten i rapporten ”Hållbar utveckling i skolan – vi måste snabba på!”.

Den uppdaterade nulägesbeskrivning visar att endast tre av tio kommuner har tagit fram en strategi för hur grundskolorna ska utveckla och förbättra sitt arbete med hållbar utveckling i skolan. Rapporten visar att kommunerna inte heller ger grundskolorna tillräckliga förutsättningar för att arbeta med hållbar utveckling.

Bland resultaten lyfts en del positiva exempel fram som hur kommuner och skolor arbetar med LHU och att det finns en kommunal efterfrågan på stöd och statliga insatser för att främja LHU-arbetet.

I rapporten finns även förslag på åtgärder för att stärka lärande för hållbar utveckling i landet. Naturskyddsföreningen vill bland annat se att regeringen följer rekommendationerna i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering av lärosätenas arbete med att främja hållbar utveckling. Man vill också att regeringen ger Skolverket i uppdrag att göra en genomlysning av arbetet med lärande för hållbar utveckling och att Skolverket granskar grundskolornas LHU-arbetet och tar fram verktyg för kontinuerlig redovisning av arbetet med kvalitetssäkring som inkluderar LHU.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18