Vinnarna av BONUS RETURN innovationstävling utsedda

2018-04-18

Vinnarna av BONUS RETURN innovationstävling. Marc Buttmann TERRANOVA ENERGY, Tyskland, 
Mari Heinonen RAVITA, Finland, Joris Salden, Aquacare, Nederländerna. Foto: BONUS RETURN

Tre företag från Tyskland, Finland och Nederländerna har tilldelas pris för unika tekniklösningar att utvinna och återanvända näringsämnen i Östersjöområdet. Prisceremonin ägde rum under Baltic Sea Future Conference i Stockholm 8-9 mars 2018.

Innovationstävlingen är en del av BONUS RETURN, ett EU-finansierat projekt för att stödja små och mellanstora företag som producerar teknologier som kan bromsa tillströmningen av näringsämnen och förhindra övergödning i Östersjön.

De tre vinnarna är TerraNova (Tyskland), Ravita (Finland) and Aquacare (Holland). BONUS RETURN kommer att stödja företagen genom att utveckla affärsplaner, genomföra tester, introducera produkterna på en potentiell marknad och kunder, samt ytterligare utveckla och anpassa tekniken mot kommuner och regioner i länderna runt Östersjön.   

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18