Workshop med fokus på utbildning för hållbar utveckling i Mekongregionen

2018-05-04

Tillsammans med Unesco arrangerar Swedesd en 2-dagars workshop i Hanoi den 8-9 maj 2018​ för att granska och stärka nationella och regionala utbildningspolicyer inom utbildning för hållbar utveckling och för att stötta regionalt samarbete och utbyte.

Länderna runt Mekongfloden (Kambodja, Laos, Myanmar, Thailand och Vietnam) har under de senaste åren haft en stor ekonomisk tillväxt och gjort betydande insatser för att förbättra människors liv. Den snabba utvecklingen har dock lett till många utmaningar inom miljö- och hållbarhetsområdet som behöver uppmärksammas och hanteras, exempelvis genom utbildning.

Workshopen den 8-9 maj 2018 samlar därför representanter från utbildningsministerier och andra berörda aktörer inom olika samhällssektorer som har att hantera dessa utmaningar. Målet är att stödja utvecklingen av nationella policyer och insatser inom utbildning för hållbar utveckling, samt att diskutera hur man kan bygga upp ett nätverk av praktiker och skapa synergier i regionen. Ett annat mål är att stärka samarbetet mellan de olika ministerierna och att öka samverkan över sektorsgränserna.

Workshopen i Hanoi arrangeras med stöd av Japan och sker inom ramen för Unescos arbete att stödja policyutveckling inom utbildning för hållbar utveckling i Mekongregionen.

Läs mer

20.05.18
UNESCO, in collaboration with SWEDESD, organized a Regional Workshop on Advancing ESD Policy in the Mekong region in Ha Noi http://un.org.vn/

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18