Swedesd deltar i SASUF forskning- och innovationsvecka i Sydafrika

2018-05-15

Swedesd deltar i SASUF forskning- och innovationsvecka 14-18 maj i Pretoria, Sydafrika för att stärka forskningssamarbete och kompetensutveckling för hållbar utveckling inom högre utbildning.

The South Africa – Sweden University Forum (SASUF) är ett internationellt samarbetsprojekt mellan Sverige och Sydafrika med finansiering för 2017-2020. Projektet för samman 7 svenska och 23 sydafrikanska universitet för att utveckla forskningssamarbeten kring globala hållbarhetsutmaningar. Projektet har definierat sex områden där man vill utveckla strategier: klimatförändringar, läroplaner för högre utbildning, social samhällsutveckling, framtidens hälsosystem, urbanisering och digital teknologi.

Forsknings- och innovationsveckan i Pretoria är den första aktiviteten och samlar över 400 forskare, universitetsledningar, forskningsfinansiärer och ministerier för att diskutera frågorna i gästföreläsningar, forskningsseminarier och workshops.

Swedesd deltar för att stärka nuvarande forskning och kompetensutveckling för hållbar utveckling inom högre utbildning, bland annat genom forskningssamarbetet och skalningsverktyget Re-Solve, samt Unescos flaggskeppsprojekt Sustainability Starts with Teachers.

The South Africa-Sweden University Forum (SASUF)  är finansierat av STINT, South African National Research Foundation, South African Departement of Higher Education, med medfinansiering av partneruniversiteten.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18