BONUS RETURN - konferens om innovationer för hållbar utveckling

2018-05-28

På onsdag den 30 maj arrangerar Swedesd tillsammans med partnerorganisationer en regional konferens i Helsingfors för att byta kunskaper och lära om hur man skapar förutsättningar för cirkulära innovationer som bidrar till en hållbar utveckling i Östersjöregionen.

Syftet med forskningsprojektet BONUS RETURN är att förbättra anpassningen av eko-teknologier genom att stödja innovativa lösningar som återanvänder och stoppar läckaget av näringsämnen till Österjön. För att omvandla problemen till lösningar krävs dock att aktörer möts för att arbeta med frågorna tillsammans.

Regional Exchange and Learning with BONUS RETURN i Helsingfors samlar forskare, innovatörer, investerare, beslutsfattare och representanter för civilsamhället för att utbyta kunskaper och erfarenheter och lära om hur man skapar system för innovationer.

Swedesd ansvarar för processdesign av konferens och kommer moderera och facilitera gruppdiskussioner och workshops. Uppdraget ingår i Swedesd arbete att stödja lärandeprocesser inom projektet.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18