Hur ska lärare förhålla sig till skolans värdegrund?

2018-05-29

Det finns många skäl att diskutera det normativa innehållet i den svenska skolans värdegrund
anser David Kronlid, forskningsledare vid Swedesd, lektor i didaktik och docent i etik.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

Hallå där David Kronlid, lektor i didaktik och docent i etik, som ska vara moderator på seminariet "Utbildning för hållbar utveckling - helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?" i Almedalen 4 juli.

Vad handlar seminariet om?
– Vi ska diskutera den ganska naiva men intressanta frågan hur lärare och skola ska förhålla sig till normativt innehåll. På seminariet kommer vi utgå från värdena kring hållbar utveckling men samma principfråga kan lyftas när det gäller till exempel genus, normkritisk, integration, rasism eller sexism.

Vad är normativt innehåll?
– Det är olika typer av värden eller ideal som i det här fallet är beslutade av politikerna via värdegrunden i skolans styrdokument.  Ska vi fostra eleverna att bli miljömuppar eller ska vi - inom de här områdena som många av oss tycker är avgörande för planeten - låta eleverna ta till sig kunskapen och sedan fatta sina egna beslut?
– Det är ingen ny fråga, skolan har alltid haft normativt innehåll men inte desto mindre är det intressant att diskutera om det är så vi ska hålla på.

Men alla frågorna känns ju jätteviktiga, behöver det här diskuteras?
– Ja. Vi vet till exempel att det på lärarutbildningarna inte alltid är så att man tycker det är viktigt att arbeta med hållbar utveckling och förbereda blivande lärare för frågan. Det beror på att man anser att det är ett normativt innehåll som är politiskt definierat och att skolan ska förhålla sig neutral till politiska pålagor.

Men skolan har ju alltid haft ett visst normativt innehåll?
– Ja, men problemet är till exempel att vissa - på goda grunder - skulle kunna hävda att alla ska bli veganer också. Eller att vi i första hand ska motverka miljösexismen eller miljörasismen eftersom det är fattiga kvinnor och barn som är mest sårbara inför de negativa miljökonsekvenserna. Eller att det är entreprenörskap och tillväxt som är det viktiga.
– Det jag tycker är intressant är att det hela tiden kommer normativa propåer från politiken. Sedan står läraren mitt i det här och ska hantera kunskapsmål, lärandemål och värdemål.

Finns det några fler problem med den svenska skolans värdegrund?
– Ja, i de svenska styrdokumenten är det lika viktigt att eleverna lär sig fakta om världen och olika ämnen som att de omfattar värderingar och värden i skolans värdegrund. Det öppnar för en intressant diskussion, till exempel skulle ett politiskt parti med en annan demokratisk grundsyn kunna behålla värdegrundsidén men fylla den med andra värden och så ska skolan uppfylla det uppdraget.

---

Fakta

Seminariet "Utbildning för hållbar utveckling - helt nödvändigt eller politisk indoktrinering?" arrangeras den 4 juli under Almedalsveckan av Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling.

Anders Berndt

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18