Skalningsverktyget Re-Solve nominerat till Unesco-Japanpriset 2018

2018-06-07

Sverige har nominerat skalnings- och processverktyget Re-Solve till Unesco-Japanpriset 2018. Verktyget är utvecklat av Swedesd i samarbete med universitet och partnerorganisationer i länder i södra Afrika.

Re-Solve är ett direkt svar på ambitionen inom Unesco att skala utbildning och lärande för hållbar utveckling. Verktyget består av en serie workshops där deltagarna reflekterar och utvärderar befintliga projekt och arbetar fram visioner, strategier och handlingsplaner för att skala upp utbildning på önskvärt sätt. Metoden grundas på forskning såväl som praktisk erfarenhet och tar hänsyn till lokal kontext.

Unesco-Japanpriset har inrättats för att uppmärksamma individer, institutioner, organisationer eller andra som på olika sätt engagerar sig i arbetet för utbildning för hållbar utveckling. Priset delades ut årligen till tre pristagare och är en del av Unescos globala handlingsprogram om utbildning för hållbar utveckling (GAP).

Läs mer

Om nomineringen unesco.se
Re-Solve Research Group swedesd.uu.se
26.03.18 "Martin forskar om skalning av utbildning för hållbar utveckling" swedesd.uu.se

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18