Lärandelabb för hållbar utveckling startar på Campus Gotland

2018-06-29

Campus Gotland etablerar ett lärandelabb för hållbar utveckling. Satsningen ska höja kvaliteten i utbildning och forskning, stärka Campus Gotland som hållbarhetsmiljö och bli en resurs för hela regionen.

Det nya lärandelabbet kommer att ledas av Swedesd som ska bedriva regelbunden kompetensutveckling av lärare, forskare, forskarstudenter och studenter. Arbetet kommer huvudsakligen att ske i form av kurser, workshops och seminarier. Planeringsrådet vid Campus Gotland har beviljat 1,5 miljoner kronor årligen för tre inledande år.

Målet är att etablera en fysisk lärande- och forskningsmiljö för att öka kompetensen kring lärande och hållbar utveckling och utveckla tvärvetenskaplig samverkan på Campus Gotland.

- Vi vill tillsammans med studenter, forskarstudenter och lärare skapa ämnesöverskridande samarbete kring lärande för hållbar utveckling. Vår ambition är att det här ska bli en lärandemiljö för hållbarhetsfrågor i hela regionen, säger Eva Friman, föreståndare för Swedesd.

Efter att en pilotverksamhet pågått under våren 2018 med fortbildning för lärare, startar lärandelabbet med en programöverskridande introduktionsvecka för internationella masterstudenter hösten 2018.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18