Swedesd presenterar forskning om skalning vid ECER 2018

2018-08-22

Swedesd är medarrangör av ett forskningssymposium om skalning av utbildning för hållbar utveckling vid den årliga europeiska konferensen för utbildningsvetenskaplig forskning (ECER) i Bolzano, Italien 3-6 september 2018.

Martin Mickelsson och David O. Kronlid från Swedesd presenterar sin och Heila Lotz-Sisitkas forskningsartikel om skalning av lärande och utbildning för hållbar utveckling som lärprocess “Consider The Unexpected: Scaling ESD-activities as a Learning Process”. Presentationen är en del i ett internationellt forskningssymposium med  forskare från Sverige och flera länder i södra Afrika och som syftar till att samla erfarenheter, synpunkter och vetenskapliga perspektiv från olika länder kring skalning av utbildning för hållbar utveckling.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18