Skrivretreat för doktorander inom hållbar utveckling

2018-11-05

För andra året i rad arrangerar Uppsala universitet Campus Gotland ett skrivretreat för forskarstudenter verksamma inom hållbar utveckling. Sustainability Talks Writing Retreat kommer äga rum den 7-14 april 2019. 

Stipendierna inkluderar resa till och logi i Visby samt egen skrivplats vid Campus Gotland. Antagna doktorander kommer bjudas in att medverka i en workshop samt presentera sina pågående forskningsarbeten vid ett öppet seminarium.

Satsningen syftar till ökat kunskapsutbyte mellan forskarstudenter inom olika discipliner och ingår i ett tvärvetenskapligt samarbete kring hållbarhetsfrågor på Campus Gotland.

För mer information och ansökan, se www.swedesd.uu.se/akademi/sustainability-talks/

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18