Unesco-projekt ska stärka utbildning för hållbar utveckling i södra Afrika

2018-11-08

Unesco har beviljats 21,5 miljoner av Sveriges biståndsmyndighet SIDA för att tillsammans med Swedesd och en rad andra aktörer stärka utbildning för hållbar utveckling i tio länder i södra Afrika. Projektet pågår under perioden 2018-2021 och riktar sig till lärare och lärarutbildare.

Afrika står inför stora hållbarhetsutmaningar. Här ingår frågor som rör fattigdom, arbetslöshet, förlust av biologisk mångfald, luft- och vattenkvalité och kapacitet att hantera klimatförändringar. En snabb befolkningsökning ställer krav på ekonomisk utveckling samtidigt som naturresurserna som ligger till grund för välståndet måste förvaltas på ett hållbart sätt.

För att lyckas har länderna kommit överens om ett strategiskt ramverk, ”the African Union Agenda 2063” med fokus på innovationer, forskning och teknologi. Agendan betonar vikten av att investera i lärande och utbildning.

Mot bakgrund av detta startar Unesco ett nytt projekt för att stärka lärande och utbildning för hållbar utveckling i södra Afrika. Projektet genomförs tillsammans med Rhodes University i Sydafrika, Swedesd och flera andra aktörer och bygger på många års gemensamma erfarenheter av arbete med lärande och utbildning i regionen.

Projektets målsättning är att stärka kapaciteten bland lärare och lärarutbildare att integrera hållbar utveckling i sin undervisning. Ett annat fokus är att förbättra kursplaner och styrdokument genom dialog med och ökad kunskap och medvetenhet bland tjänstemän, beslutsfattare och civilorganisationer på lokal, nationell och internationell nivå.

Läs mer på Svenska Unescorådets hemsida.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18