SLU och Swedesd har beviljats forskningsprogram om förändringsorienterad miljökommunikation

2019-06-19

Swedesd har tillsammans med SLU som huvudsökande beviljats ett forskningsprogram om transformativ miljökommunikation (TRANSEC) från MISTRA. Det övergripande målet med programmet är att rama in hur miljökommunikation och lärande kan främja hållbar utveckling. 

Anke Fischer, professor vid SLUs avdelning för miljökommunikation och Swedesds föreståndare Eva Friman kommer att leda forskningsprogrammet. Visionen för TRANSEC är att ta fram en effektiv praktik för kommunikation och lärande – en stärkt praktik som kan främja Sveriges och världens omvandling till ett mer hållbart samhälle, och som också kan fungera som modell för förändringsorienterad kommunikation.

- Det här är en fantastisk möjlighet för oss som forskare att tillsammans med olika samhällsaktörer stärka och förändra miljökommunikation både som teori och praktik, säger Eva Friman. SLU har en stark forskargrupp i miljökommunikation och vi på Swedesd kan bidra med vår kompetens kring lärande och förändring. 

Det vetenskapliga bidraget kommer vara att stärka utvecklingen av en kritisk och förändringsorienterad miljökommunikation, samt bidra till teoriutvecklingen inom miljökommunikationsområdet och andra områden med koppling till hållbar utveckling. TRANSEC fokuserar på fem praktiska områden för miljökommunikation och hur dessa kan bidra till samhällets omställningsarbete. Helt centralt för TRANSEC är att kunskap skapas av forskare och praktiker tillsammans.

Forskningsprogrammet är tvärvetenskapligt och inkluderar forskare från en rad discipliner och universitet (bland andra Lunds universitet, University of the Sunshine Coast, University of Texas Austin, Karlsuniversitetet) samt närmare 30 icke-akademiska partners, bland andra Svenska naturskyddsföreningen, Skogsstyrelsen, Greenpeace, miljökonsulter, konstnärer, mediaföretag, museer och andra intresseorganisationer.

Forskningsprogrammet omfattar totalt 60 miljoner kronor över 4 år med finansiering från forskningsstiftelsen MISTRA och från icke-akademiska partners. Om de första åren är framgångsrika finns en möjlighet att det förlängs ytterligare.

Läs mer om beslutet från MISTRA här

Transformative environmental communication in wicked times – reframing communication for sustainability.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18