Dialog och reflektion förutsättningar för ett gott samhälle

2019-12-04

Martin Westin, Swedesd, forskar om makt i medborgardialoger.  Foto: Daniel Olsson

Fyra frågor till Martin Westin, projektkoordinator vid Swedesd som disputerar med en avhandling om makt i medborgardialoger vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, den 17 december 2019. 

Hej Martin, vad handlar din forskning om?

Jag fokuserar på medborgardialoger och makt. Jag har intervjuat planerare som leder dialoger och analyserat Boverkets och SKRs, Sveriges Kommuner och Regioner (tidigare Sveriges Kommuner och Landsting) vägledning för medborgardialoger. Dessutom har jag kritiskt granskat den kommunikativa planeringsteori som ligger till grund för dialogerna. Genom forskningen har jag utvecklat fyra maktbegrepp som är avsedda att användas av planerare för att reflektera över vad som är rätt att göra i omstridda och svårtolkade situationer. Begreppen är användbara i utbildning av planerare, handböcker och i planeringspolicy.

På vilket sätt är det här viktigt?

Forskningen är viktigt eftersom den kan användas för att förbättra medborgardialoger. Det finns höga förväntningar på att dialogerna ska leda till fördjupad demokrati och brett medborgardeltagande i omställningen mot hållbar utveckling. Men det har visat sig svårt att infria förväntningarna. Ett av de största problemen har varit att hantera maktrelationer. Förespråkare för medborgardialoger ser ofta makt som något negativt som bör tas bort från dialogerna. I avhandlingen visar jag att den förståelsen av makt är för ensidig. Att enbart se makt som något negativt kan leda till förvirring och otydlighet om hur beslut fattas i och efter medborgardialoger. Därför har jag utvecklat en bred palett av maktbegrepp som, om de används, kan ge bättre förutsättningar för att dialogerna ska bli tydliga och samtidigt ge utrymme för medborgare att påverka och engagera sig.

Hur kan dina resultat användas?

Jag hoppas kunna bidra till en mer reflekterande praktik i medborgardialoger. Det är framförallt de som leder dialogerna som jag hoppas kan använda resultaten. Det kan vara tjänstepersoner på kommuner eller andra myndigheter, men även konsulter som jobbar med facilitering och processdesign. Jag skulle vilja att resultaten kom till användning på åtminstone två sätt. Det vore fint om de som leder dialoger kunde använda maktbegreppen för att reflektera över vad som är rätt att göra när det bränner till. Ofta kännetecknas såna situationer av öppen eller dold konflikt. För det andra så skulle jag önska att forskningen kan bidra till nya sätt att se på makt i utbildning av planerare och facilitatorer, i handböcker och i planeringspolicy.

Snart är det dags för disputation. Vad blir nästa steg?

Jag vill i framtiden fortsätta forska, utbilda och facilitera dialoger. I det samhällsklimat som råder behöver vi bli bättre på att visa att dialog och reflektion inte är floskler utan förutsättningar för ett gott samhälle.

Mer info

Martin Westin försvarar sin avhandling ”Rethinking power in participatory planning - Towards reflective practice” vid Sveriges lantbruksuniversitet den 17 december kl 13:00 i sal Auditorium Loftet, Ultuna. Opponent är Jonna Bornemark, Södertörns högskola. Alla som är intresserade är välkomna att delta.

Martins forskning om makt i medborgardialoger har möjliggjorts genom samverkan mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU och Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling vid Uppsala universitet.

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18