Utbildning i fokus under höstens hållbarhetssymposium

2020-06-03

BUP Symposium 2020 äger rum digitalt och är öppet för alla.

Den 25-26 augusti arrangerar Baltic University Programme (BUP) och Uppsala universitet Campus Gotland ett hållbarhetssymposium online för deltagare i länderna runt Östersjön. Swedesd koordinerar en av nio tematiska sessioner för att lyfta den senaste forskningen i regionen inom utbildning för hållbar utveckling.

BUP Symposium 2020 var från början tänkt att äga rum på Uppsala universitet Campus Gotland men genomförs online på grund av Coronapandemin.

Swedesd, tillsammans med Åbo Akademi, bjuder in forskare och praktiker att presentera sina pågående projekt inom området utbildning för hållbar utveckling. Deltagarna representerar universitet i bland annat Finland, Estland, Litauen, Sverige, Ukraina och Vitryssland.

De andra tematiska områdena för konferensen är klimatförändring och förnyelsebar energi, hållbara samhällen, hållbara vattenresurser, stad- och landsbygdsutveckling, hållbar mobilitet, cirkulär ekonomi, hållbar turism, hållbara matsystem.

BUP Symposium arrangeras i samverkan med Baltic University Programme (BUP), Uppsala universitet och Hamburg University of Applied Sciences. Syftet är att ge forskare en möjlighet att träffas för att diskutera de senaste rönen och tillfälle att sprida sin egen forskning om hållbarhet.

Ett nytt fysiskt symposium på Campus Gotland planeras att äga rum 23-27 Augusti 2021.

Till anmälan

Program för temat Utbildning för hållbar utveckling

För mer information, se www.bupsymposium2020.se

#BUPsymposium2020

Viktor Jacobsson

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18