Nätverksträff för skolans huvudmän i Helsingborg 2021

2020-06-15

Det kommunala chefsnätverket för utbildning för hållbar utveckling CESD - Chefsnätverk Education for Sustainable Development, bjuder in till lunch-till-lunch-konferens i Helsingborg 27-28 januari 2021.

Helsingborg är nästa mötesplats för CESD - Chefsnätverk Education for Sustainable Development. Foto: Swedesd

Chefsnätverket CESD bildades 2016 på initiativ av Linköpings och Norrköpings kommun. Nätverket samlar årligen representanter på huvudmannanivå i kommunernas utbildningsförvaltningar för att utbyta erfarenheter kring utbildning för hållbar utveckling.

Mötet i Helsingborg bygger vidare på de resultat som kom fram under den senaste nätverksträffen ocht syftar till att utforska hur skolchefer och strateger kan ge stöd för att utveckla arbetet med lärande för hållbar utveckling i sina skolor, och vad detta har för effekter.

Under hösten kommer en inbjudan att skickas ut till nätverkets medlemmar tillsammans med exempel på systematiskt kvalitetsarbete runt om i landet.

- Vi är intresserade av att få in tips på vad som händer i kommunerna och på högskolor och universitet. Vår tanke är att med detta material i ryggen ta nästa kliv in i arbetet med att undersöka hur stödet från huvudmannanivå kan utformas, säger Emma Sjöberg, miljösamordnare på skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborg, och välkomnar nya medlemmar till nätverket.

Mer information

www.swedesd.uu.se/cesd/

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18