Unesco lanserar färdplan för nytt globalt ramverk inom utbildning för hållbar utveckling

2020-11-12

Unesco organiserar en digital lansering av sin färdplan för det nya globala ramverket inom utbildning för hållbar utveckling ”ESD for 2030” 1 december 2020.

ESD for 2030 är det nya globala ramverket för utbildning för hållbar utveckling som ska gälla de kommande tio åren. Unesco har utvecklat en färdplanen som ska hjälpa FN:s medlemsstater och andra aktörer att implementera programmet.

- Den digitala lanseringen är ett tillfälle att uppmuntra länder och aktörer att stärka sitt arbete inom lärande och utbildning inför den planerade världskonferensen i Berlin 17-19 maj 2021, säger Alexander Leicht, chef för avdelningen för Education for Sustainable Development (ESD) på Unescos sekretariat i Paris.

Aktörer och intressenter är välkomna att anmäla sig till eventet senast den 30 november 2020.

https://events.unesco.org/event?id=ESDfor2030_OnlineLaunch_ENA&lang=1033

#ESDfor2030

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18