Swedesd del i nationell satsning på hållbar idrott och friluftsliv

2020-12-11

Friluftsliv kan vara en kraft för hållbar samhällsförändring. Foto: Swedesd

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, Mistra, finansierar en nationell satsning på hållbarhet inom idrott- och friluftslivet 2020-2024. Forskare vid Swedesd medverkar med kompetens och redskap för lärande för hållbar utveckling.

Forsknings- och samverkansprogrammet Mistra Sports & Outdoors leds av Mittuniversitetet tillsammans med forskare vid flera lärosäten och samarbetspartners inom idrotten, friluftslivet och miljösektorn. Syftet är att samverka för att identifiera möjliga vägar till en mer hållbar utveckling inom idrott- och friluftsliv.

Swedesd har åtagit sig att bidra med kompetens och redskap för lärande för hållbar utveckling och att arbeta tillsammans inom den samverkansprocess som programmet bedriver för att skapa ny kunskap och lösningar för en hållbar utveckling. Forskare vid Swedesd kommer bland annat att stödja upplägg av processer och enskilda möten, facilitera samverkansmöten och bidra i arbetet att jobba samverkansinriktat.

Resultatet av arbetet ska bidra till att uppnå målen om att gemensamt hitta och genomföra lösningar och att starta en rörelse för hållbar utveckling. 

Mistra finansierar programmet med 56 miljoner kronor och samarbetspartners inklusive medverkande lärosäten bidrar med 14 miljoner kronor. Övriga lärosäten är KTH, Göteborgs Universitet, Malmö Universitet, Högskolan Dalarna, Chalmers och Stockholms Universitet.

Om Mistra Sports & Outdoors

Fler nyheter

Senast uppdaterad: 2021-01-18